Väg massa (Thermoplast)

Thermoplast används när ytan är utsatt för mycket trafik.

Normalt har thermoplast en längre livs längd än trafiklinje färg.

Man kan använda thermoplasten på både ny och gammal asfalt.